Waarom wetenschapsjournalistiek?

Wetenschap is fascinerend. Vele eeuwen van mislukte en geslaagde experimenten, van losse flodders tot goed onderbouwde theorieën hebben nieuwe inzichten opgeleverd over de wereld om ons heen en over onszelf. Inzichten die het ons mogelijk maken om een andere werkelijkheid te creëren dan die van onze voorouders.

Wetenschap en technologie spelen een sleutelrol bij het vormgeven van de samenleving van morgen. Het is ondenkbaar dat we de grote uitdaging van onze tijd, een ‘goed leven’ voor nu zeven en straks tien miljard mensen tegemoet kunnen treden zonder de inzet van nieuwe kennis en nieuwe technieken.

Juist daarom is het belangrijk dat burgers en politici informatie krijgen om onderzoekers en hun financiers ter verantwoording te roepen en om mee te bepalen aan wat voor onderzoek behoefte is en hoe de inzichten en resultaten kunnen worden ingezet omdat ‘goede leven’ voor iedereen bereikbaar te maken.

De rol van wetenschapsjournalisten gaat verder dan het populariseren van onderzoek. Het gaat ook om vertellen hoe wetenschap werkt gaat, wie het onderzoek financiert en welke belangen er spelen. Of zoals Susan Watts, tot voor kort wetenschapsjournalist bij BBC Newsnight het formuleert:

Researchers are wel placed to explain concepts, but journalists will bring the critical scrutiny to integrate science in society. (Society needs more than wonder to respect science, Nature, 10 april 2014)

 Download mijn volledige achtergrondartikel over wetenschapsjournalistiek (PDF)

Artikelen over wetenschapsjournalistiek

Sustainable intensification benefits Africa’s smallholder farmers

maart 15, 2021|Reacties uitgeschakeld voor Sustainable intensification benefits Africa’s smallholder farmers

“Smallholders in Africa are constantly on the verge of existence. They don't just live; they survive. Sustainable intensification of agriculture increases productivity, and hence the viability of those smallholders,” says Agnes Kalibata, President of the [...]

Ontwikkeling grondloze teelt ging met horten en stoten

februari 27, 2021|Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkeling grondloze teelt ging met horten en stoten

Investeerders, waaronder veel miljardairs met wortels in Silicon Valley hebben hoge verwachtingen van vertical farming. Ze steken vele miljoenen in startups, die honger en ondervoeding de wereld uit willen helpen me het telen van gewassen [...]

Europese voorzorgcultuur belemmert innovatie

oktober 15, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Europese voorzorgcultuur belemmert innovatie

De Europese Unie heeft het innovatiebeginsel omarmt. Alle wet- en regelgeving wordt voortaan getoetst op de gevolgen ervan voor innovatie. Een prima initiatief, maar het botst nogal met de Europese cultuur om risico’s zoveel te [...]

Geschiedenis beton verdwijnt onder een laag cement

mei 14, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Geschiedenis beton verdwijnt onder een laag cement

De Nederlandse betonbouw kent een rijke geschiedenis zo blijkt uit de grote variatie aan materialen en afwerkingsmethoden. Gebrek aan kennis over de destijds gebruikte betontechnieken zorgt er voor dat typisch Nederlandse kenmerken steeds vaker verdwijnen [...]

Certificering belemmert duurzame ontwikkeling

maart 31, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Certificering belemmert duurzame ontwikkeling

Als bosbouwkundige heeft de Australiër Scott Poynton zich altijd ingezet voor herbebossing en duurzaam houtgebruik.  Inmiddels echter ziet hij de vele certificeringprogramma’s eerder als een belemmering van dan als een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. ‘Bedrijven [...]

‘GOOI MAAR VOL MET MIERENZUUR’

januari 23, 2016|Reacties uitgeschakeld voor ‘GOOI MAAR VOL MET MIERENZUUR’

Mieren, wespen, bijen en brandnetels gebruiken het als biologisch wapen, maar studenten van de TU Eindhoven willen dit jaar een bus laten rijden op mierenzuur, als veilig alternatief voor waterstofgas.     Het heeft even [...]