Certificering belemmert duurzame ontwikkeling

Als bosbouwkundige heeft de Australiër Scott Poynton zich altijd ingezet voor herbebossing en duurzaam houtgebruik.  Inmiddels echter ziet hij de vele certificeringprogramma’s eerder als een belemmering van dan als een [...]