Van de ruim vijfhonderd kilo huishoudelijk afval die elke Nederlander jaarlijks produceert, wordt zestig procent gerecycled en veertig procent verbrand. De anderhalf miljard kilo bodemas die overblijft na verbranding wordt hergebruikt in de wegenbouw. Jammer, want bodemas is rijker aan koper dan de meeste kopermijnen.

 

Vooral de kleine deeltjes zijn moeilijk te winnen. Na verbranden gaat de bodemas door een waterslot en is dan kleddernat. Rogier van de Weijer. ‘Grotere metaaldeeltjes vanaf een centimeter doorsnede kun je er met conventionele technologie (waaronder magneten voor ijzer) nog wel uithalen, maar kleinere deeltjes koeken aan met stof en zand en laten zich niet eenvoudig afscheiden.’ Van de Weijer is commercieel manager van Inashco, een bedrijf voortgekomen uit de Technische Universiteit Delft, dat een zogeheten ‘ballistische’ techniek heeft ontwikkeld om kleine deeltjes, voornamelijk koper en aluminium terug te winnen uit bodemas.

 

Bij ballistiek denk je meteen aan kogels, maar in dit geval is een tennisbal een beter voorbeeld. Van de Weijer: ‘Als je een natte tennisbal weggooit, vliegt de bal een heel eind weg, maar krijg je wel de spetters in je gezicht. Onze Advanced Dry Recovery-techniek is op hetzelfde principe gebaseerd.’ De klonten bodemas worden weggeschoten, waardoor de  metaaldeeltjes zich – net als de tennisballen – ontdoen van het aangekoekte stof. Daarna worden ze verder verwerkt tot herbruikbare grondstof. De techniek wordt inmiddels op veel plaatsen toegepast, in Nederland, maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten.

 

Bij Elemetal, een jong bedrijf dat eveneens aan de TU Delft is ontsproten, zijn ze nog niet zover. ‘Binnenkort beginnen we met de bouw van een proeffabriek’, vertelt Silvan Thus. ‘Waar mag ik nog niet zeggen.’ In de proeffabriek zullen koper en later ook andere metalen via een nat procedé worden gewonnen uit bodemas. Eerst wordt het koper opgelost in een zuur en vervolgens wordt het met behulp van elektriciteit (elektrolyse) neergeslagen als platen zuiver koper. De investeringskosten zijn hoog, erkent Thus, maar omdat de prijs van koper zo hoog is, wegen de opbrengsten ruimschoots op tegen de kosten.

 

 

Gepubliceerd in Trouw, 31 januari 2013